język polski jazyk český
Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowe

100 najlepszych stron o kolejach


Hrachovec
przystanek osobowy+ładownia (po+ład)
Linie przechodzące przez punkt:

km osi punktu

3.25
Zmiany nazw punktu: Erbsenried / Hrachovec 1939-1945
Otwarcie, kolej pierwotna:
1892.06.01 • ÖLEG
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství olomoucké
GPS / wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
punktowe
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Zlínský kraj
Geolokalizacja punktu
Dokumentacja fotograficzna

Tę stronę ostatnio aktualizowano 2016.11.01 o 20:20
stat4u
ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.pl • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 7 (5764228 / 7865 / 7544 / 1364 / 4225.97)