język polski jazyk český
Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowe

100 najlepszych stron o kolejach


Ústí u Vsetína
przystanek osobowy (po)
Linie przechodzące przez punkt:

km osi punktu

33.71
Zmiany nazw punktu: Leskawetz / Leskovec 1939-1945
Otwarcie, kolej pierwotna:
1928.10.21 • ČSD
Data zamknięcia:
?
Data likwidacji:
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství brněnské
GPS / wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Zlínský kraj
Geolokalizacja punktu
Dokumentacja fotograficzna

Tę stronę ostatnio aktualizowano 2016.10.31 o 15:02
stat4u
ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.pl • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 6 (5764238 / 7865 / 7554 / 1364 / 4225.98)