język polski jazyk český
Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowe

100 najlepszych stron o kolejach


Všetuly
ładownia (ład)
Linie przechodzące przez punkt:

km osi punktu

22.10
Zmiany nazw punktu: Wschetul / Všetuly 1939-1945
Otwarcie, kolej pierwotna:
1882.09.22 • M.dr.K
Zaw. ruchu pasażerskiego:
?
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství olomoucké
GPS / wysokość:
Dawny status punktu:
po+ład
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Bez obsługi pasażerskiej.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Zlínský kraj
Geolokalizacja punktu
Dokumentacja fotograficzna

Tę stronę ostatnio aktualizowano 2016.10.31 o 21:58
stat4u
ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.pl • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 6 (5764252 / 7865 / 7568 / 1364 / 4225.99)