język polski jazyk český
Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowe

100 najlepszych stron o kolejach


Holešov
stacja (st)
Linie przechodzące przez punkt:

km osi punktu

24.16
Zmiany nazw punktu: Holleschau / Holešov 1939-1945
Otwarcie, kolej pierwotna:
1882.09.22 • M.dr.K
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství olomoucké
GPS / wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Garaż na drezynę.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Zlínský kraj
Pogoda / Počasí
Geolokalizacja punktu
Dokumentacja fotograficzna

Tę stronę ostatnio aktualizowano 2016.10.31 o 21:59
stat4u
ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.pl • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 6 (5764231 / 7865 / 7547 / 1364 / 4225.98)