język polski jazyk český
Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowe

100 najlepszych stron o kolejach


Morkovice
stacja handlowa (sth)
Linie przechodzące przez punkt:

km osi punktu

11.94
Zmiany nazw punktu: Morkowitz / Morkovice 1939-1945
Otwarcie, kolej pierwotna:
1909.11.30 • soukr.m.dr.
Zaw. ruchu pasażerskiego:
1998.01.25
Data zamknięcia:
1998.01.25
Data likwidacji:
2005.12.11
Dyrekcja do 1939 roku:
-
GPS / wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Budynek rozebrany w 2016 roku.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Zlínský kraj
Geolokalizacja punktu
Ortofotomapy i mapy

Foto 1
Foto 2
Dokumentacja fotograficzna

Tę stronę ostatnio aktualizowano 2016.10.31 o 10:38
stat4u
ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.pl • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 6 (5764258 / 7865 / 7574 / 1364 / 4226.00)